Co nowego w Excel 2016

Strona główna / Portfolio / Co nowego w Excel 2016
Co nowego w Excel 2016

Co nowego w Excel 2016 ?

Co nowego w Excel 2016

Pierwsze, co rzuca się w oczy po otwarciu programu Excel, to jego zupełnie nowy wygląd. Jest schludniejszy, ale został również opracowany, aby umożliwić szybkie uzyskanie profesjonalnych rezultatów. Znajdziesz wiele nowych funkcji, które pozwolą odejść od ścian liczb i bardziej przystępnie zaprezentować dane, umożliwiając podjęcie lepszych, bardziej świadomych decyzji.

Najważniejsze funkcje

Szybkie rozpoczynanie pracy

przykładowe szablony dostępne w Excel

Szablony pozwalają uniknąć większości zadań związanych z konfiguracją i projektowaniem, dzięki czemu możesz skupić się na danych. Po otwarciu programu Excel 2016 znajdziesz szablony między innymi budżetów, kalendarzy, formularzy i raportów.

Natychmiastowa analiza danych

analiza danych w Excel

Nowe narzędzie Szybka analiza umożliwia konwertowanie danych na postać wykresu lub tabeli w maksymalnie dwóch krokach. Wyświetl podgląd danych z formatowaniem warunkowym, wykresami przebiegu w czasie lub normalnymi wykresami i zastosuj te opcje jednym kliknięciem.

Szybkie wypełnianie całej kolumny danych

wypełnianie błyskawiczne w Excel

Funkcja Wypełnianie błyskawiczne przypomina asystenta danych, który kończy pracę za Ciebie. Po wykryciu zamierzonej czynności za pomocą funkcji Wypełnianie błyskawiczne od razu wprowadzana jest pozostała część informacji, zgodnie ze wzorcem wykrytym w danych.

Tworzenie wykresu odpowiedniego do danych

polecane wykresy Excel

W ramach funkcji Polecane wykresy program Excel zaleca najodpowiedniejszy rodzaj wykresu na podstawie wprowadzonych danych. Możesz skorzystać z opcji szybkiego podglądu i zobaczyć, jak dane będą się prezentować na różnych wykresach, a następnie po prostu wybrać wykres, który najlepiej oddaje prezentowane informacje.

Filtrowanie danych tabeli za pomocą fragmentatorów

fragmentator tabeli Excel

Fragmentatory, które po raz pierwszy wprowadzono do programu Excel 2010 jako interaktywny sposób filtrowania danych tabel przestawnych, służą teraz również do filtrowania danych w tabelach programu Excel, tabelach kwerend i innych tabelach danych. Łatwiejsze w konfigurowaniu i stosowaniu fragmentatory wyświetlają bieżący filtr, dzięki czemu wiesz dokładnie, na jakie dane patrzysz.

Jeden skoroszyt, jedno okno

skoroszyty Excel

W programie Excel każdy skoroszyt jest otwierany w oddzielnym oknie, co ułatwia pracę nad dwoma skoroszytami jednocześnie. Usprawnia też pracę na dwóch monitorach.

Nowe funkcje programu Excel

funkcje sieci web Excel

Nowe funkcje są dostępne w kategoriach funkcji matematycznych i trygonometrycznych, statystycznych, inżynierskich, daty i godziny, odnośników i odwołań, logicznych oraz tekstowych. Dostępne są również nowe funkcje usług sieci Web odwołujące się do istniejących usług zgodnych ze standardem REST (Representational State Transfer — Transfer stanów reprezentacyjnych).

Zapisywanie i udostępnianie plików w trybie online

lokalizacje zapisu Excel

Program Excel ułatwia zapisywanie skoroszytów w lokalizacjach użytkownika w trybie online, takich jak bezpłatna usługa OneDrive lub firmowa usługa Office 365. Także udostępnianie skoroszytów innym osobom jest prostsze. Niezależnie od stosowanego urządzenia lub miejsca pracy wszystkie osoby dysponują najnowszą wersją skoroszytu — możliwa jest nawet współpraca w czasie rzeczywistym.

Osadzanie danych arkusza na stronie sieci Web

Aby udostępnić fragment arkusza w sieci Web, możesz po prostu osadzić go na stronie sieci Web. Inne osoby będą wówczas mogły pracować z danymi w aplikacji Excel Online lub otworzyć osadzone dane w programie Excel.

Udostępnianie arkusza programu Excel podczas spotkania online

Niezależnie od tego, gdzie jesteś lub z jakiego urządzenia korzystasz — ze smartfona, tabletu lub komputera PC — to jeśli masz zainstalowany program Lync, możesz połączyć się ze spotkaniem i udostępnić na nim skoroszyt.

Zapisywanie w nowym formacie pliku

Możesz teraz zapisywać i otwierać pliki w nowym formacie pliku Arkusz kalkulacyjny w formacie Strict Open XML (*.xlsx). Umożliwia on odczytywanie i zapisywanie dat zgodnych z normą ISO8601, rozwiązując problem z rokiem przestępnym 1900.

Nowe funkcje wykresów

Zmiany na wstążce dotyczące wykresów

narzędzia wykresów Excel

Nowy przycisk Polecane wykresy, umieszczony na karcie Wstawianie, umożliwia wybór spośród różnych wykresów dopasowanych do używanych danych. Powiązane rodzaje wykresów, takie jak wykresy punktowe i bąbelkowe, są dostępne w ramach jednej pozycji nadrzędnej. Dodano również zupełnie nowy przycisk do wykresów kombi — popularnych wykresów, o które prosili użytkownicy. Po kliknięciu wykresu zostanie też wyświetlona uproszczona wstążka Narzędzia wykresów. Zawiera ona tylko karty Projektowanie i Formatowanie, dzięki czemu można łatwiej znaleźć potrzebne elementy.

Szybkie dostosowywanie wykresów

Dostosowanie wykresów Excel

Trzy nowe przyciski wykresu umożliwiają szybki wybór i podgląd zmian w elementach wykresu (takich jak tytuły czy etykiety), wyglądzie i stylu wykresu lub prezentowanych danych.

Bogatsze etykiety danych

wykres bąbelkowy Excel

Do etykiet danych możesz teraz dołączać tekst sformatowany z możliwością aktualizacji z punktów danych, wzbogacać je o formatowanie i dowolny tekst, a także wyświetlać je niemalże w dowolnym kształcie. Etykiety danych pozostają w miejscu, nawet gdy przełączysz się na inny rodzaj wykresu. Możesz również połączyć je z ich punktami danych, wyświetlając linie wiodące na wszystkich wykresach, nie tylko wykresach kołowych.

Wyświetlanie animacji na wykresach

Zobacz, jak wykres reaguje, gdy zmieniają się dane źródłowe. Jest to nie tylko przyjemne dla oka — ruch na wykresie sprawia, że zmiany w danych są lepiej widoczne.

Zaawansowana analiza danych

Tworzenie tabeli przestawnej dopasowanej do danych

tabele przestawne dla danych Excel

Wybór odpowiednich pól w celu podsumowania danych w raporcie w formie tabeli przestawnej może być prawdziwym wyzwaniem. Na szczęście jest teraz dostępna funkcja, która może w tym pomóc. Podczas tworzenia tabeli przestawnej wyświetlane jest zalecenie programu Excel, które przedstawia kilka sposobów na podsumowanie danych i zapewnia szybki podgląd układów pól, dzięki czemu możesz wybrać najbardziej odpowiednią opcję.

Korzystanie z jednej listy pól przy tworzeniu różnych rodzajów tabel przestawnych

dodawanie tabel do pola tabeli przestawnej Excel

Korzystaj z możliwości tworzenia układu tabeli przestawnej wykorzystującej jedną lub wiele tabel za pośrednictwem tej samej listy pól. Funkcja Lista pól została przeprojektowana, aby uwzględnić pojedyncze tabele przestawne i te składające się z wielu tabel, ułatwiając znalezienie odpowiednich pól w układzie tabeli przestawnej, przełączanie na nowy model danych programu Excel poprzez dodanie większej ilości tabel, a także zapoznanie się i nawigowanie po wszystkich tabelach.

Korzystanie z wielu tabel podczas analizy danych

Nowy model danych programu Excel umożliwia korzystanie z wydajnych funkcji analizy, które były wcześniej dostępne jedynie za pośrednictwem dodatku Power Pivot. Oprócz tworzenia tradycyjnych tabel przestawnych możesz teraz tworzyć tabele przestawne w oparciu o wiele tabel w programie Excel. Importując różne tabele i tworząc relacje między nimi, możesz analizować dane, osiągając rezultaty, które są niedostępne dla tradycyjnych danych tabeli przestawnej.

Power Query

Jeśli używasz pakietu Office Professional Plus lub usługi Office 365 Pro Plus, możesz korzystać z dodatku Power Query dla programu Excel, który umożliwia łatwe odnajdowanie danych i łączenie się z nimi z poziomu publicznych i firmowych źródeł danych. Obejmuje to nowe funkcje wyszukiwania danych, jak również możliwości łatwego przekształcania i scalania danych z wielu źródeł danych, aby można było kontynuować ich analizę w programie Excel.

Power Map

PowerMap Excel

Z zalet dodatku Power Map dla programu Excel mogą korzystać użytkownicy usługi Office 365 Pro Plus, pakietu Office 2016 i programu Excel 2016. Dodatek Power Map to narzędzie umożliwiające trójwymiarową (3W) wizualizację danych i wyświetlanie informacji na nowe sposoby — z wykorzystaniem danych geograficznych oraz danych związanych z czasem. Dzięki temu można dokonać szczegółowej analizy danych niedostępnej w przypadku tradycyjnych dwuwymiarowych (2W) tabel i wykresów. Dodatek Power Map jest wbudowany w usługę Office 365 Pro Plus, ale w przypadku pakietu Office 2016 i programu Excel 2016 trzeba pobrać jego wersję Preview.

Łączenie z nowymi źródłami danych

Aby korzystać z wielu tabel w modelu danych programu Excel, możesz teraz tworzyć połączenia z dodatkowymi źródłami i importować z nich dane do tabel programu Excel lub do tabel przestawnych. Na przykład możesz tworzyć połączenia ze strumieniowymi źródłami danych, na przykład OData, Windows Azure DataMarket czy SharePoint. Ponadto możesz tworzyć połączenia ze źródłami danych dodatkowych dostawców baz danych OLE.

Tworzenie relacji między tabelami

Jeśli masz dane z różnych źródeł w wielu tabelach w modelu danych programu Excel, utworzenie relacji między tymi tabelami ułatwia analizowane danych bez konieczności konsolidowania ich w jednej tabeli. Używając kwerend MDX, możesz jeszcze pełniej wykorzystać relacje między tabelami do utworzenia zrozumiałych raportów w formie tabel przestawnych.

Korzystanie z osi czasu do prezentowania danych dla różnych okresów czasu

Oś czasu ułatwia porównanie danych tabeli przestawnej lub wykresu przestawnego w różnych okresach czasu. Zamiast grupowania według dat możesz po prostu interaktywnie filtrować daty lub poruszać się jednym kliknięciem w ramach danych w określonych przedziałach czasu, na przykład obserwując kroczące dane dotyczące wydajności z miesiąca na miesiąc.

Korzystanie z funkcji Wyszczególnij, Uogólnij i Przechodzenie krzyżowe do uzyskiwania różnych poziomów szczegółów

Docieranie do różnych poziomów szczegółów w złożonym zestawie danych nie jest łatwym zadaniem. Niestandardowe zestawy są pomocne, jednak znalezienie ich pośród wielu pól na liście pól zabiera sporo czasu. W nowym modelu danych programu Excel uzyskujesz możliwość łatwiejszego nawigowania do różnych poziomów. Korzystaj z funkcji <b”>Wyszczególnij w hierarchii tabeli przestawnej lub wykresu przestawnego, aby wyświetlać różne poziomy szczegółów, oraz z funkcji Uogólnij, aby przejść o poziom wyżej i poznać ogólny zarys danych.

Korzystanie z elementów i miar obliczeniowych w modułach OLAP

Korzystaj z samoobsługowej analizy biznesowej i dodawaj własne obliczenia języka MDX (Multidimensional Expression) do danych w tabeli przestawnej, która jest połączona z modułem przetwarzania analitycznego online (OLAP, Online Analytical Processing). Nie musisz korzystać z modelu obiektów programu Excel — teraz możesz tworzyć elementy oraz miary obliczeniowe i zarządzać nimi bezpośrednio w programie Excel.

Tworzenie autonomicznych wykresów przestawnych

Wykres przestawny nie musi już być skojarzony z tabelą przestawną. Autonomiczny lub odłączony wykres przestawny umożliwia poznanie nowych sposobów nawigacji pośród szczegółów danych dzięki nowym funkcjom Wyszczególnij i Uogólnij. Kopiowanie lub przenoszenie odłączonego wykresu przestawnego jest również znacznie łatwiejsze.

Program Power View

PowerView Excel

Jeśli używasz pakietu Office Professional Plus, możesz korzystać z programu Power View. Po prostu kliknij przycisk Power View na wstążce, aby dowiedzieć się więcej na temat danych dzięki wysoce interaktywnym, łatwy do stosowania funkcjom eksploracji, wizualizacji i prezentacji danych. Program Power View umożliwia tworzenie wykresów, fragmentatorów oraz innych wizualizacji danych w jednym arkuszu i interakcję z nimi.

Nowe i udoskonalone dodatki oraz konwertery

Dodatek Power Pivot dla programu Excel

Jeśli używasz pakietu Office Professional Plus lub usługi Office 365 Pro Plus, dodatek Power Pivot jest instalowany z programem Excel. Aparat analizy danych Power Pivot jest teraz wbudowany w program Excel, dzięki czemu możesz tworzyć proste modele danych bezpośrednio w tym programie. Dodatek Power Pivot zapewnia środowisko do tworzenia bardziej złożonych modeli. Służy on do filtrowania danych podczas ich importowania oraz definiowania własnych hierarchii, pól obliczeniowych i kluczowych wskaźników wydajności; korzystając z języka DAX (Data Analysis Expressions), możesz tworzyć zaawansowane formuły.

Dodatek Inquire

Jeśli używasz pakietu Office Professional Plus lub usługi Office 365 Pro Plus, dodatek Inquire jest instalowany z programem Excel. Ułatwia on analizowanie i przeglądanie skoroszytów w celu zrozumienia ich projektu, funkcji oraz zależności danych, a także odnajdywanie różnych problemów, w tym błędów w formułach lub niespójności, ukrytych informacji, przerwanych linków itp. Dodatek Inquire umożliwia uruchomienie nowego narzędzia pakietu Microsoft Office, Spreadsheet Compare, które porównuje dwie wersje skoroszytu, wyraźnie sygnalizując obszary, gdzie nastąpiła zmiana. Podczas inspekcji uzyskujesz pełen obraz zmian w skoroszytach.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.