Office 2016 Preview

Strona główna / Blog / Office 2016 Preview
Office 2016 Preview

Co nowego w pakiecie Office 2016 PreviewOffice 2016

Nowoczesna produktywność

Powiedz mi

Funkcja Powiedz mi pozwala zaoszczędzić czas, który zostałby zużyty na szukanie określonej funkcji w obrębie Wstążki. Możesz wpisać to, czego szukasz, w polu Powiedz mi w prawym górnym rogu Wstążki w programach Word, Excel i PowerPoint. Dzięki funkcji „dopełniania wyrazów”, która umożliwia wyświetlanie wyników, jak tylko zaczniesz pisać, każde naciśnięcie klawisza spowoduje uściślenie tych wyników. Gdy tylko szukany wynik zostanie wyświetlony, możesz go kliknąć. Jeśli na przykład chcesz oznaczyć dokument jako poufny, wystarczy wpisać wyraz „poufne” lub frazę „transparent poufności”, a funkcja Powiedz mi wyświetli polecenie „Wstaw znak wodny”. Ponadto gdy klikniesz pole Powiedz mi, zobaczysz listę ostatnich pięciu poleceń wykonanych z poziomu pola Powiedz mi, dzięki czemu oszczędzisz czas potrzebny na przejście do funkcji, której chcesz użyć.

Obsługa większej rozdzielczości dla wartości 250% i 300%

Podgląd obsługuje większą rozdzielczość dla wartości 250% i 300%, dzięki czemu dokumenty pakietu Office dobrze wyglądają na większych ekranach.

Kadrowanie i powiększanie podczas ładowania dużych wykresów i grafiki SmartArt

Nie musisz już czekać na załadowanie dużych wykresów i diagramów grafiki SmartArt, ponieważ tekst będzie wyświetlany od razu, umożliwiając natychmiastowe rozpoczęcie edycji. Do czasu zakończenia renderowania obiektu będzie wyświetlany symbol zastępczy wykresu lub grafiki SmartArt, ale mimo to będzie można interakcyjnie korzystać z dokumentu.

Zaktualizowany interfejs użytkownika widoku Backstage

Teraz widok Backstage, czyli miejsce, w którym można otwierać i zapisywać dokumenty, jest bardziej intuicyjny w zakresie lokalizacji przechowywania. Przycisk Przeglądaj jest dużo bardziej widoczny, a na kartach Otwórz i Zapisz jako kolejność kart lokalizacji przechowywania została zaktualizowana w celu uniknięcia nieporozumień. Przykładowo: OneDrive > OneDrive dla Firm > Lokalizacje online > komputer lokalny. W celu uniknięcia pomyłek do etykiet kart dla lokalizacji przechowywania w trybie online dodano odpowiadające im adresy e-mail, aby ułatwić ich rozróżnianie. Przycisk Przeglądaj w każdym okienku Otwieranie/Zapisywanie jako również został wyróżniony w celu zapewnienia lepszej przejrzystości i szybszego dostępu do Eksploratora plików.

Kolorowy motyw pakietu Office

Zmieniliśmy domyślny motyw pakietu Office, aby pasował do elementów wizualnych naszych nowoczesnych aplikacji. Teraz motyw domyślny to „Kolorowy” (przedtem motywem domyślnym był „Biały”). Motyw możesz zmienić w dowolnej chwili, przechodząc do pozycji Plik > Konto > Motyw pakietu Office.

Wstawianie obrazów z właściwą orientacją

Teraz, dzięki automatycznemu obrotowi obrazów, obraz wstawiony do aplikacji jest automatycznie obracany w celu dopasowania go do orientacji aparatu. Ponadto po wstawieniu można obrócić obraz ręcznie do dowolnego położenia. Należy pamiętać, że dotyczy to tylko nowo wstawionych obrazów i nie ma zastosowania do obrazów w istniejących dokumentach.

Ułatwienia dostępu

Dodaliśmy kilka ulepszeń ułatwień dostępu:

 • Motyw ciemny — nowy motyw zaprojektowany z myślą o użytkownikach z wadami wzroku, dla których zbyt jasne wyświetlacze są bezużyteczne w pakiecie Office 2013 — zapewnia bardziej subtelne wizualnie tło podczas pracy z aplikacjami. Motyw ciemny zawiera również ulepszenia okienka nawigacji programu Word (lepsza czytelność, naprawione białe rozbłyski) oraz kilka poprawek przejrzystości w programie Outlook (biały tekst na jasnym tle, ciemny tekst na ciemnym tle, nieczytelny nieaktywny tekst). Ulepszono także tekst kart kontekstowych wstążki, stany po zatrzymaniu wskaźnika myszy i kontrolki okienka zadań.
 • Niedostępne wcześniej sposoby korzystania z klawiatury w programie Excel dla funkcji, takich jak tabele przestawne i fragmentatory, są teraz dostępne, co zapewnia wszystkim użytkownikom bardziej rozbudowany zestaw funkcji.

Grupy klasyczne programu Outlook (tylko skrzynki pocztowe usługi Office 365 Enterprise)

Grupy to rozwinięcie list dystrybucyjnych jako sposobu na komunikowanie się i współpracowanie z członkami zespołu. Dzięki grupom w klasycznym programie Outlook możesz teraz:

 • tworzyć grupy i zarządzać nimi w programie Outlook;
 • śledzić aktywność w swoich grupach bez opuszczania skrzynki odbiorczej;
 • uzyskiwać dostęp do historii konwersacji grupy, także z czasu przed dołączeniem do niej;
 • gromadzić pliki i notatki dotyczące grupy w usłudze OneDrive grupy, a następnie przechodzić do nich z programu Outlook;
 • planować w kalendarzu grupy spotkania, które wszyscy członkowie grupy mogą aktualizować;
 • lub po prostu używać ich jako listy dystrybucyjnej .

Załączniki w chmurze w programie Outlook

Wysyłanie linków do dokumentów w chmurze umożliwia wszystkim użytkownikom uzyskiwanie dostępu do najnowszej wersji dokumentu i pozwala współpracować (jeśli tego chcesz) w tej jednej kopii głównej. W tej wersji programu Outlook można teraz wybierać i dołączać pliki z kont programu SharePoint lub usługi OneDrive, nawet jeśli nie są one widoczne na liście ostatnio używanych elementów. Po wybraniu dokumentu do dołączenia do korespondencji, który już znajduje się w usłudze OneDrive lub OneDrive dla Firm, link zostanie dołączony automatycznie (oraz zostaną udzielone odpowiednie uprawnienia). Możesz ustawić uprawnienia dla każdego pliku i określić, czy chcesz udostępnić go jako załącznik klasyczny, załącznik osadzony lub załącznik w chmurze.

Jeśli pliku nie ma już w usłudze OneDrive (służbowej lub osobistej), program Outlook teraz również pozwoli na jego szybkie przekazanie i wysłanie jako załącznika w chmurze. Jeśli z kolei otrzymasz załączniki, które chcesz szybko zapisać w usłudze OneDrive, aby uzyskać do nich dostęp później, możesz to również zrobić.

Niewielka ilość miejsca zajmowanego przez program Outlook na małych urządzeniach

Na mniejszych urządzeniach program Outlook domyślnie pobierał wiadomości e-mail z jednego miesiąca i był to najmniejszy przedział czasu dla pobierania poczty e-mail. Teraz w ustawieniach konta można wybrać spośród następujących wartości — 1 dzień, 3 dni, 7 dni i 14 dni — aby pobrać tylko najnowsze wiadomości i jak najszybciej uzyskać dostęp do najważniejszych informacji.

Obsługa pionowego układu na małych ekranach w programie Outlook

Podobnie jak w przypadku programu Outlook w systemie Windows Phone, można teraz wybrać wiadomość na liście i wyświetlić ją w okienku odczytu przylatującym z prawej strony ekranu. Wystarczy użyć przycisku przechodzenia wstecz, aby wrócić do listy wiadomości.

Nowy widok osi czasu w programie Project

Ulepszyliśmy widok osi czasu w programie Microsoft Project, dzięki czemu teraz można mieć wiele pasków osi czasu w jednym widoku i można ustawić zakres dat dla tych pasków, aby przedstawiały tylko określoną fazę projektu. Aby wypróbować tę funkcję, kliknij oś czasu, a następnie przejdź do karty Formatowanie. Zwróć uwagę na nowe polecenia Zakres dat i Wstaw pasek osi czasu.

Funkcja wprowadzenia w programie Visio

Tworzenie diagramów w programie Visio może być przytłaczające dla osób, które nie znają programu Visio i nie są przyzwyczajone do bogatego zestawu oferowanych narzędzi. Opcja wprowadzenia sprawia, że kanwa programu Visio jest bardziej przyjazna, ponieważ oferuje wybrany zestaw wstępnie utworzonych diagramów startowych, które będą pomocne w przypadku bardzo podstawowych scenariuszy dla danego szablonu. Ponadto diagram zawiera pewne wskazówki, które ułatwiają użytkownikom edytowanie i ukończenie tworzenia diagramu. Korzystanie z programu Visio jest łatwiejsze niż kiedykolwiek.

Program Lync to teraz Skype dla firm

Wersja Preview prezentuje nowy awatar programu Lync, który został ostatnio przemianowany na program Skype dla firm, uzupełniony o nowe logo i oznaczenia w interfejsie użytkownika. Oferuje on wiele nowych funkcji do wypróbowania, w tym monitorowanie połączeń — jedną z popularnych funkcji Skype’a. Po przeniesieniu fokusu poza bieżące połączenie jest wyświetlana miniaturowa wersja tego połączenia z dostępnymi przyciskami wyciszenia i zakończenia połączenia, dzięki czemu można korzystać z funkcji połączenia podczas pracy nad innymi rzeczami. Uproszczenie menu/kontrolki konwersacji Wgląd nie jest już ukryte do momentu umieszczenia na nim wskaźnika myszy. Dzięki dopasowaniu do podstawowych kontrolek konwersacji Skype’a i uproszczeniu hierarchii menu zadań dostęp do zadań jest szybszy, a funkcje są łatwiejsze do znalezienia. Zaawansowani użytkownicy muszą mieć szybki i łatwy dostęp do konsoli wybierania numerów i innych funkcji połączeń, a Skype dla firm oferuje odświeżony układ konsoli wybierania numerów, który pozwala zmniejszyć liczbę kliknięć potrzebnych do wykonywania podstawowych zadań zarządzania połączeniem. Podobnie jak w przypadku rozmowy w wersji dla konsumentów dymki wiadomości zostały uwzględnione w zaktualizowanej obsłudze wiadomości błyskawicznych, a nowy układ kart w oknie konwersacji oferuje powiadomienia o nieprzeczytanych wiadomościach, dzięki czemu zawsze otrzymujesz odpowiednie informacje.

Dostęp za pomocą klawiatury do panelu kształtów w programie Visio

Teraz możesz cieszyć się łatwym dostępem do panelu kształtów programu Visio przy użyciu klawiatury. Klawisz F6 pozwala przejść do panelu kształtów, a klawisz TAB umożliwia poruszanie się po sekcjach panelu kształtów. Klawisze strzałek umożliwiają użytkownikom nawigowanie między poszczególnymi elementami. Kombinacja klawiszy CTRL+TAB pozwala użytkownikom na szybkie przełączanie się między widokami wzorników i wyszukiwania.

Odświeżona zawartość w programie Visio

Wzorniki Plan budynku i Urządzenia elektryczne zostały odświeżone przez wprowadzenie nowych kształtów, dzięki czemu jest więcej elementów do wyboru.

Załączniki wiadomości e-mail programu Outlook

Teraz można zaoszczędzić czas dzięki łatwemu dołączaniu z poziomu Wstążki lub Paska akcji ostatnio używanych dokumentów pakietu Office do wiadomości e-mail programu Outlook, wybierając odpowiedni dokument z listy rozwijanej. Pliki znajdujące się już w usłudze OneDrive, OneDrive dla Firm lub w programie SharePoint można udostępnić jako link do edycji lub tylko do wyświetlania zamiast tradycyjnego załącznika, co umożliwia współpracę nad jedną kopią dokumentu zamiast nad kilkoma.

Sugestie dotyczące osób podczas wyszukiwania w programie Outlook

Jeśli podczas wyszukiwania poczty w programie Outlook użyjesz ciągu wyszukiwania wyglądającego na nazwę osoby, z którą komunikujesz się regularnie, pojawi się lista sugestii dotyczących osób, co ułatwi znalezienie wiadomości pocztowych związanych z tymi osobami.

Używanie funkcji oznaczania jako mało istotne w programie Outlook do sortowania wiadomości o niskim priorytecie

Funkcja oznaczania jako mało istotne umożliwia przenoszenie wiadomości o niskim priorytecie ze Skrzynki odbiorczej do osobnego folderu, dzięki czemu oszczędzasz czas poświęcany na przeglądanie poczty w poszukiwaniu ważnych wiadomości. Funkcja oznaczania jako mało istotne analizuje czynności wykonane w przeszłości w celu wytypowania wiadomości, które najprawdopodobniej zignorujesz. Następnie przenosi te wiadomości do folderu w Skrzynce odbiorczej o nazwie Elementy mało istotne. Folder Elementy mało istotne będzie dostępny niezależnie od sposobu, w jaki uzyskujesz dostęp do konta. Z poziomu aplikacji klasycznej Outlook możesz uzyskiwać dostęp do folderu Elementy mało istotne, konfigurować obsługę elementów mało istotnych oraz wskazywać, że określone wiadomości pocztowe nie są mało istotne.

Tryb tylko do odczytu dla programu Excel

Skoroszyt programu Excel można szybko otworzyć z poziomu programu SharePoint w trybie tylko do odczytu, aby szybko przejść do najważniejszych elementów.

Nowe chińskie i japońskie czcionki domyślne

W pakiecie Office 2016 zaktualizowano istniejące czcionki japońskie i chińskie uproszczone przez nadanie im nowoczesnego, jednolitego wyglądu i działania w podstawowych aplikacjach do tworzenia: Excel, Word, PowerPoint, Poczta programu Outlook i OneNote.

Wbudowana funkcja analiz biznesowych

Wyszukiwanie na liście pól i ulepszenia modelu danych

Lista pól programu Excel, służąca do dodawania pól do tabel przestawnych i wykresów przestawnych, obsługuje teraz funkcję wyszukiwania, co pozwala szybko znajdować pola na długich listach.

Integracja dodatku Power Query dla programu Excel

Microsoft Power Query dla programu Excel, który był oddzielnym dodatkiem do pobrania dla programu Excel 2013 i 2010, jest teraz zintegrowany z programem Excel. Dodatek Power Query poszerza możliwości samoobsługowej analizy danych biznesowych w programie Excel o intuicyjne i spójne funkcje odnajdowania, łączenia i uściślania danych pochodzących z rozmaitych źródeł, takich jak źródła relacyjne, strukturalne i półstrukturalne, źródła OData, sieć Web, usługa Hadoop, witryna Azure Marketplace i inne.

Funkcje prognozowania programu Excel

Funkcje arkusza prognozowania szeregu czasowego służą do przewidywania przyszłych wartości na podstawie danych historycznych. Na przykład miesięczna oś czasu z wartościami pierwszego dnia każdego miesiąca lub roczna oś czasu. W przypadku tego typu osi czasu warto zagregować pierwotne dane szczegółowe przed zastosowaniem prognozy, dzięki czemu wyniki prognozy także będą bardziej dokładne. W tej wersji Preview dostępne są następujące funkcje prognozowania:

 • Forecast.ETS() — zwraca wartość prognozowaną dla określonej przyszłej daty docelowej
 • Forecast.ETS.Confint() — zwraca przedział ufności dla wartości prognozy dla określonej daty docelowej
 • Forecast.ETS.Seasonality() — zwraca długość powtarzającego się wzorca wykrytego przez program Excel dla określonego szeregu czasowego

Obsługa zaznaczania wielu elementów fragmentatora za pomocą dotyku

Ta zmiana pozwala teraz na zaznaczanie wielu elementów fragmentatora programu Excel na urządzeniu dotykowym. Jest to zmiana w stosunku do wcześniejszych wersji programu Excel, gdzie można było zaznaczyć tylko jeden element we fragmentatorze, używając jedynie wprowadzania dotykowego. Tryb wielokrotnego zaznaczania fragmentatora można także włączyć przy użyciu nowej kontrolki znajdującej się na etykiecie fragmentatora.

Grupowanie według czasu i przechodzenie do szczegółów na wykresach przestawnych

Uogólnianie i wyszczególnianie danych w grupach czasowych i innych poziomach hierarchii to typowe czynności podczas analizy danych. Ta wersja Preview ułatwia wykonywanie tych czynności dzięki dwóm nowym aktualizacjom. Grupy czasowe są teraz wykrywane i tworzone automatycznie podczas dodawania wierszy pól godziny do tabel przestawnych. Obecnie można też uogólniać i wyszczególniać hierarchie danych bezpośrednio w wizualizacjach wykresów przestawnych, co umożliwia głębszą analizę danych bezpośrednio z poziomu wykresów.

Korzystanie z programu Power View za pośrednictwem połączenia OLAP

Program Microsoft Power View został dodany jako opcja raportowania dla połączenia modułu OLAP (Online Analytical Processing). Wystarczy połączyć arkusz kalkulacyjny programu Excel z modułem OLAP i wybrać opcję wyświetlenia tych danych w postaci raportu programu Power View. W programie Power View można teraz tworzyć raporty ze wskaźnikami KPI, hierarchiami, obliczeniami i tabelami danych pochodzącymi z modułu OLAP.

Automatyczne wykrywanie relacji tabeli przestawnej opartej na modelu danych

Automatyczne wykrywanie relacji jest teraz dostępne dla wszystkich użytkowników usługi Office 365. Podczas tworzenia tabeli przestawnej opartej na modelu danych i pracy z co najmniej dwoma tabelami bez zdefiniowanych relacji zostanie wyświetlone powiadomienie z prośbą o uruchomienie automatycznego wykrywania relacji. Spowoduje to wykrycie i utworzenie wszystkich relacji między tabelami używanymi na potrzeby tabeli przestawnej opartej na modelu danych, dzięki czemu nie trzeba tego robić samodzielnie. Automatyczne wykrywanie relacji można także uruchamiać za pośrednictwem okna dialogowego Relacje.

Łatwiejsze znajdowanie funkcji analizy biznesowej

Teraz funkcje analizy biznesowej są łatwiejsze do znalezienia podczas pracy w programie Excel. Jeśli korzystasz z jednej z funkcji analizy biznesowej (program Power View bądź dodatek Power Pivot lub Power Map), pozostałe zostaną włączone automatycznie. Wszystkie funkcje analizy biznesowej można także włączyć w programie Excel, przechodząc do obszaru Plik > Opcje > Zaawansowane > Włącz funkcje analizy danych, zamiast wybierać pozycję Plik > Opcje > Dodatki > Zarządzaj dodatkami COM > Przejdź, co sprawia, że wszystko jest mniej czasochłonne.

Zmienianie nazw tabel, kolumn i miar w dodatku Power Pivot i dostosowania tabel przestawnych

Teraz można zmieniać nazwy tabel, kolumn i pól obliczeniowych/miar w obrębie dodatku Power Pivot oraz korzystać z bezproblemowego dopasowywania tabel przestawnych do nowych nazw w modelu danych.

Karty danych w programie Excel

Na kartach danych można wyświetlać zaawansowane dane tabelaryczne dla określonej lokalizacji geograficznej po zatrzymaniu wskaźnika myszy lub zaznaczeniu elementu wizualnego. Użytkownicy mogą przechodzić do szczegółów i pokazywać ukryte dane podczas prezentacji lub opowiadania historii. Te ukryte dane mogą być danymi zagregowanymi, których nie można pokazać jako istniejących elementów wizualnych. Na przykład na wykresie kolumnowym nie można przedstawić opisu zestawu zdarzeń, które wystąpiły w określonym miejscu, takiego jak lista naruszeń przepisów higieny pracy w danym okresie czasu w konkretnej restauracji.

Sterowanie i łatwe zarządzanie przez informatyków

Usunięcie luk w zarządzaniu technologią Szybka instalacja dla informatyków

Szybka instalacja to technologia przesyłania strumieniowego i wirtualizacji, która bardzo ułatwia instalowanie produktów pakietu Office w skali dużych przedsiębiorstw, co umożliwia szybkie przekazanie użytkownikom końcowym najnowszej i najlepszej wersji pakietu Office. W tej wersji Preview uzupełniono pewne luki, takie jak niezbędne aktualizacje zabezpieczeń, poprawki i spełnienie wymagań dotyczących zgodności, dzięki czemu korzystanie z technologii Szybka instalacja jest łatwiejsze.

Ochrona przed utratą danych

Aby umożliwić ochronę przed utratą danych, definicje zasad i klasyfikacji między klientami programów Word, Excel i PowerPoint oraz punkt końcowy usługi ochrony informacji są zsynchronizowane. Wprowadzając funkcje zapobiegania utracie danych w programach Word, Excel i PowerPoint, administratorzy IT mogą stosować różnorodne ograniczenia — od prostych, takich jak ustanowienie „powiadomienia” o naruszeniu, przez zezwolenie użytkownikom na „zastępowanie” z uzasadnieniem, po „blokowanie” rozpowszechniania zawartości.

Dodanie ochrony zarządzania prawami do informacji (IRM) do plików programu Visio

Pliki programu Visio oferują teraz funkcje zarządzania prawami do informacji (IRM), które zapewniają trwałą ochronę w trybie online i offline wiadomości e-mail i załączników oraz dokumentów i diagramów. Teraz można chronić poufne informacje, takie jak poufne dane dotyczące produktu, wizualne przedstawienie danych finansowych i procesu sprzedaży, informacje na temat badań i patentów oraz dane klientów lub pracowników, które znajdują się w diagramach programu Visio. Ze względu na to, że użytkownicy mogą teraz uzyskiwać dostęp do swoich plików z niemal dowolnego miejsca, duża ilość potencjalnie poufnych informacji może być narażona na wyciek, co może stanowić poważne zagrożenie dla organizacji. Aby ułatwić zapobieganie wyciekowi informacji, można chronić diagramy programu Visio za pomocą nowych funkcji zarządzania prawami do informacji (IRM).

Uwierzytelnianie wieloskładnikowe

Uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA) za pośrednictwem integracji biblioteki uwierzytelniania usługi Active Directory (ADAL, Active Directory Authentication Library) usprawnia logowanie dla całego pakietu Office i zapewnia warstwy zabezpieczeń w trakcie całego tego procesu w jednym logowaniu jednokrotnym.

Dodaj komentarz